● Tin học ứng dụng:
Các bạn sử dụng word để soạn thảo tài liệu, theo mặc định header và footer sẽ giống nhau ở tất cả các trang trong cùng một tài liệu word. Nếu các bạn muốn tạo nhiều header và footer khác nhau trong cùng một tài liệu word thì các bạn cần chia tài liệu thành các section khác nhau. Như vậy mỗi section sẽ tạo được một kiểu header và footer khác nhau.
Clip sẽ hướng dẫn cách tạo các section khác nhau để tạo các nội dung khác nhau trên Header/Footer.
☞ Đăng ký kênh để cập nhật những bài học tiếp theo!
● Music:
Just Nasty by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (
Source:
Artist:

——————————————-
© KIẾN THỨC PHỔ THÔNG
►Hashtag:
#header #word #footer #hoctructuyen #taoheader #taofooter #headerkhacnhau #tinhoc #tinhocungdung

Tag: cách tạo header and footer trong word 2010, tạo header/footer khác nhau trong word, cách ngắt header, footer trong word 2016, footer trong word, Cách tạo Header từ trang bất kỳ, Tạo Header cho 1 trang đầu tiên, Cách tạo Header and Footer trong Word 2010, Cách tạo Header and Footer trong Word 2016, Cách tạo Header and Footer trong Word 2013, Cách tạo Header and Footer trong Word, Tạo Header cho 1 trang trong Word 2010, Header và Footer, Header, Cách tạo nhiều Header, Footer khác nhau trong word, footer, word 2016

Xem thêm: https://côngnghệ24h.vn/category/chia-se

Nguồn: https://côngnghệ24h.vn