– Bạn có thể chọn ghép 2 hoặc nhiều video, theo đúng thứ tự mà mình ghép trong slide.
– Thời gian xử lý có thể mất từ vài giay tới n phút tùy vào độ dài của video

Tag: cách ghép 2 bài powerpoint, Poiwnpoint, hưỡng dẫn, slide, trình chiếu, ghép video, gộp, merge video, guide, huong dan, trinh chieu, gop, ghep video

Xem thêm: https://côngnghệ24h.vn/category/internet

Nguồn: https://côngnghệ24h.vn