Mẹo Hay

Học CorelDRAW: Làm việc với Text trong CorelDRAW

——————————————————————————————————————— Học CorelDRAW tại Hà Nội cùng giảng viên Phạm Minh Giang www.hocdohoa.org/ 0243 6414537/ 0904.345.370/ 0983104311 ——————————————————————————————————————— Tag: cách…