Đây là video được sử dụng cho mục đích đào tạo tại F.Studio by FPT.
F.Studio by FPT là đại lý uỷ quyền chính hãng cấp cao nhất của Apple tại Vietnam.

Tag: cách đăng xuất mail trên iphone, FPTShop, FStudio, Apple, iPhone, iPad, Macbook, Applepencil, smartcover, appletips, appleeducation, applesupport, appleedu, education

Xem thêm: https://côngnghệ24h.vn/category/internet

Nguồn: https://côngnghệ24h.vn