Ko Bật Quảng Cáo
Chia sẻ chi tiết cách sử dụng rút tiền, nạp tiền, kiểm tra số dư tài khoản, cách sao kê giao dịch , ghi giao dịch vào sổ ngân hàng chi tiết và đơn giản tại ngân hàng bưu điện, yucho ginko, ゆうちょ銀行
Giúp các bạn mới sang Nhật chưa quen với cách sử dụng của thẻ ngân hàng bưu điện.
0:12 Cách ghi sổ sao kê giao dịch vào sổ ngân hàng
0:39 Cách chuyển tiền bằng thẻ ゆうちょ
5:28 Cách nạp tiền bằng thẻ yucho
6:25 Cách rút tiền bằng thẻ ngân hàng bưu điện
8:02 Cách kiểm tra số dư tài khoản
9:22 Cách sử dụng bằng tiếng Anh

Tag: cách chuyển khoản, ゆうちょ銀行、, Ngân hàng bưu điện, Hướng dẫn dùng thẻ ngân hàng, Cách chuyển tiền, cách rút tiền tại nhật, cách nạp tiền tại nhật bản, cách chuyển tiền bằng thẻ yucho, cách ghi sổ thẻ yucho, cách sử dụng thẻ yucho, cách chuyển tiền thẻ yucho, cuộc sống nhật bản, tiền nhật bản, thẻ ngân hàng, ngân hàng nhật bản, ngân hàng ở nhật bản, cách chuyển tiền bằng thẻ ゆうちょ, Cach chuyen tien bang the yucho, Cách chuyển tiền bằng thẻ yucho, hướng dẫn chuyển tiền thẻ yucho, Cách ghi sổ yucho

Xem thêm: https://côngnghệ24h.vn/category/pc

Nguồn: https://côngnghệ24h.vn