CÁCH BÔI ĐEN NHANH VĂN BẢN BẰNG BÀN PHÍM
CÁCH BÔI ĐEN NHANH VĂN BẢN BẰNG BÀN PHÍM
CÁCH BÔI ĐEN NHANH VĂN BẢN BẰNG BÀN PHÍM
CÁCH BÔI ĐEN NHANH VĂN BẢN BẰNG BÀN PHÍM
HƯỚNG DẪN CÁC BẠN BÔI ĐEN NHANH VĂN BẢN CHỈ BẰNG CÁCH SỬ DỤNG BÀN PHÍM VÀ CHUỘT.
C1: BÔI ĐEN TOÀN BỘ VĂN BẢN: Ctrl + A
C2: BÔI ĐEN THEO ĐIỂM ĐẦU VÀ CUỐI: Shift + Chuột
C3: BÔI ĐEN THEO DÒNG VÀ KÝ TỰ: Shift + Mũi tên
– Shift + Mũi tên trái/phải: Bôi đen từng ký tự theo phía bên trái hoặc bên phải
– Shift + Mũi tên lên/xuống: Bôi đen từng dòng theo phía trên hoặc dưới

Tag: cách bôi đen bằng bàn phím, CÁCH BÔI ĐEN NHANH VĂN BẢN BẰNG BÀN PHÍM, CACH BOI DEN NHANH VAN BAN BANG BAN PHIM, HƯỚNG DẪN BÔI ĐEN VĂN BẢN BẰNG BÀN PHÍM, HUONG DAN BOI DEN VAN BAN BANG BAN PHIM, BÔI ĐEN VĂN BẢN NHANH BẰNG PHÍM TẮT, BOI DEN VAN BAN NHANH BANG PHIM TAT

Xem thêm: https://côngnghệ24h.vn/category/review

Nguồn: https://côngnghệ24h.vn