Giới thiệu canh lề văn bản để in 2 mặt giấy
Bạn đang muốn canh lề văn bản để in 2 mặt giấy để đóng tập một cuốn sách, một bài báo cáo, hay một cuốn sổ, hay chỉ đơn giản in 2 mặt giấy để giúp bạn tiết kiệm được số trang trong word.

Tải file mẫu thực hành tại đây:

#Word #InHaiMatWord #InVanBanHaiMat #In2Mat

Tag: cách căn lề để in 2 mặt trong word 2007, in hai mặt trong word

Xem thêm: https://côngnghệ24h.vn/category/pc

Nguồn: https://côngnghệ24h.vn